Lean Six Sigma

Pexels Andrea Piacquadio 941555

Lean Six Sigma to strategiczna koncepcja zarządzania, której celem jest minimalizacja wad i eliminacja marnotrawstwa w procesach biznesowych. Łącząc techniki lean manufacturing i Six Sigma, ta metodyka pozwala organizacjom osiągnąć większą efektywność, jakość i zadowolenie klienta. Poprzez redukcję defektów i… Read moreLean Six Sigma