Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekty

Strona główna Ukończone Projekt "Pomniki historii"
Projekt "Pomniki historii"
Email

Podsumowanie projektu "Pomniki historii zawiązane z walkami wyzwoleńczymi w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę"

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Zrealizowanie projektu "Pomniki historii związane z walkami wyzwoleńczymi w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę" przez uczniów Szkoły Podstawowej w Borze możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Gminy Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Uczniowie uczestniczyli w trzech wycieczkach, na których zwiedzili trzy pomniki historii: Jasną Górę (związaną z wojną ze Szwedami), Kopiec Kościuszki (związany z insurekcją kościuszkowską) i Pieskową Skałę (związaną z powstaniem styczniowym). Aby sprawdzić wiedzę uzyskaną na wycieczkach dzieci starsze napisały test o faktach historycznych związanych ze zwiedzanymi miejscami a dzieci młodsze zrobiły prace plastyczne.

Dnia szóstego grudnia dokonaliśmy podsumowania tego projektu. Koordynator projektu Pani Małgorzata Gacek przedstawiła rozliczenie finansowe wycieczek oraz omówiła najważniejsze fakty z okresu od uchwalenia Konstytucji 3-go maja, aż do odzyskania niepodległości. 1791 Konstytucja 3-go maja wprowadza nowy ustrój. Pierwszy rozbiór Polski 1772 rok - kraj traci 211 tys. km2. 1792 wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3-go maja. 1793 drugi rozbiór Polski - kraj traci dodatkowe 75 tys. km2. 1794 Insurekcja kościuszkowska. 1795 trzeci rozbiór Polski - Polska znika z map świata. 1797 Dąbrowski tworzy Legiony Polskie w Republice Lombardzkiej. 1830 - 1831 Powstanie Listopadowe. 1863 - 1864 Powstanie Styczniowe. 1914 I wojna światowa. 11 listopada 1918 Józef Piłsudski przejmuje władzę w rodzącej się Polsce.

Następnie zostały wręczone nagrody i upominki dla uczestników konkursów. Spotkanie zakończyliśmy zaśpiewaniem kilku piosenek patriotycznych

Relacja na stronie Szkoły w Borze

 

 
Email

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

26 października uczniowie klas I - VIII naszej szkoły byli na wycieczce w Ojcowskim Parku Narodowym w ramach realizacji projektu "Pomniki historii związane z walkami wyzwoleńczymi w 100 -lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę". Na terenie tego najmniejszego w Polsce Parku Narodowego mogliśmy podziwiać najpiękniejszy fragment Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej w Dolinach Prądnika i Sąspówki.

Więcej…
 
Email

Wycieczka  do Krakowa

Zdobycie Kopca Kościuszki, to kolejny etap realizacji projektu "Pomniki historii związane z walkami wyzwoleńczymi w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę", który jest realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Borze przy wsparciu finansowym Gminy Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Więcej…
 
Email

Wycieczka do Częstochowy uczniów SP w Borze.

Jasna Góra, to pierwszy etap realizacji projektu „Pomniki historii związane z walkami wyzwoleńczymi w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, który jest realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Borze przy wsparciu finansowym Gminy Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Więcej…
 
Email

Logo GCKiT

Szkoła Podstawowa w Borze

Logo Grupy Inicjatyw Lokalnych GIL

"Pomniki historii związane z walkami wyzwoleńczymi w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę"

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Szaflary.

Zadanie polega na zorganizowaniu trzech wyjazdów związanych z miejscami upamiętniającymi walki wyzwoleńcze. Każdy wyjazd połączony będzie z zajęciami warsztatowymi mającymi za zadnie przybliżenie tematyki zrywów wolnościowych w historii naszego państwa. Każdy wyjazd poszerzy uczniom wiedzę o wybitnych postaciach z okresu walk wyzwoleńczych. Wyjazdy będą miały charakter edukacyjno-rekreacyjno-integracyjny - uczestnicy wyjazdów zapoznają się z elementami polskiej historii i tradycji, spędzając wolny czas w atrakcyjny sposób w gronie swoich szkolnych kolegów i koleżanek oraz nauczycieli i rodziców. Wyjazdy pozwolą na lepsze zrozumienie wybranych rodzimych aspektów historii i tradycji poprzez „przeżywanie”, tj. możliwość zobaczenia na własne oczy miejsc, o których można przeczytać w podręcznikach.

Więcej…
 


Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.