Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekty

Strona główna Ukończone "Akademia wyobraźni"
Projekt "Akademia wyobraźni"
Email

ZWIEDZANIE GALERII JATKI I WARSZTATY PLASTYCZNE – realizacja projektu „Akademia wyobraźni”

Dnia 14 października 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze biorący udział w projekcie „Akademia Wyobraźni” (projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego) odwiedzili nowotarskie Jatki.

Więcej…
 
Email

MALOWANIE WYPALONYCH PRAC Z GLINY – realizacja projektu „Akademia wyobraźni”

Warsztaty III

Projekt „Akademia Wyobraźni” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego realizowany jest wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Borze. Dnia 04 października odbyły się trzecie warsztaty artystyczne. Uczniowie malowali swoje wyroby z gliny, które po wyschnięciu zostały wypalone.

Więcej…
 
Email

NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ… – realizacja projektu „Akademia wyobraźni”

Warsztaty II

W ramach projektu "Akademia Wyobraźni" (Projekt „Akademia Wyobraźni” dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego, realizowany wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Borze), po raz kolejny obcowaliśmy ze sztuką.

Więcej…
 
Email

Dzieje się w Borze – realizacja projektu „Akademia wyobraźni”

Warsztaty I

Projekt „Akademia Wyobraźni” dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego, realizowany wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Borze.

Więcej…
 
Email

Logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie

Szkoła Podstawowa

w

Borze

“Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

i Województwa Małopolskiego”

„Akademia wyobraźni”

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu 4 warsztatów poświęconych rozwijaniu wyobraźni, tworzeniu własnych dzieł sztuki, poznawaniu nowych technik plastycznych, nabywaniu umiejętności krytycznej oceny własnej pracy, poznaniu pracy i warsztatu artysty. Zaangażowaniu młodego człowieka do zajęć z różnych dziedzin plastycznych jak techniki decoupage, tworzenie prac na szkle, na drewnie, z gliny. Warsztaty odbywać się będą w odstępach tygodniowych a ukoronowaniem zdobytych umiejętności będzie wizyta w pracowni profesjonalnego artysty w galerii "JATKI" w Nowym Targu. Ważnym elementem będzie zaprezentowanie wytworzonych dzieł na wystawie prac uczestników warsztatów. Wszystkie działania przyczynią się do podniesienia samooceny uczestników i ich poczucie wartości a równocześnie będą wywierać pozytywny wpływ na swoje środowisko lokalne oddziałując i prezentując swoje zdobyte umiejętności

 


Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.